تبلیغات
عاشق الشهدا ... - توجه

عاشق الشهدا ...
 
دو کلمه حرف حساب


اگر رفسنجانی بد  و... است پس چرا رهبری اورا بركنار نمی كند؟؟؟

حالا گوش كن جواب رو:

غریبی وارد قریه ای شد و برای نماز به مسجد رفت. امام جماعت را دید یک دست و یک پا ویک گوشش بریده بود و یک چشمش از کاسه درآمده از ریش سپیدی، علت پرسید.
پیرمرد گفت :
راه خطا رفت، به حکم شرع پایش را قطع کردیم.
دزدی کرد، دستش را بریدیم .
گوش به خطا سپرد ، گوشش را کندیم ،
و چشم به نامحرم دوخت، چشمش از کاسه درآوردیم.
مرد طعنه زد :
با این همه فضیلت، چطور امام جماعتش کردید؟

پیرمرد گفت :

آخر، اگر جلوی چشم مان نبود، وقت نماز کفش هامان را می دزدید...

نوشته شده در تاریخ یکشنبه 27 بهمن 1392 توسط شهید گمنام
تمامی حقوق مطالب برای عاشق الشهدا ... محفوظ می باشد